Tasapainoa ja hyvinvointia elämääsi

Huolla kehoasi ja mieltäsi Pilateksella ja Yinjoogalla. Molemmissa menetelmissä keskeistä on rauhallinen, harjoitusta tukeva hengitys sekä kehotietoisuuden vahvistuminen.

Harjoittelun aloittaminen on helppoa. Se ei vaadi mitään erityistaitoja. Harjoittelussa pystytään huomioimaan mahdolliset liikerajoitteet esimerkiksi polvissa ja olkapäissä, samoin kuin selän ja niskahartiaseudun kivut.

PILATES

Pilateksen pääasiallisena tavoitteena on parantaa kehon toimintaa kehittämällä monipuolisesti lihaskuntoa, liikkuvuutta ja kehotietoisuutta, jotka ovat edellytyksiä kehonhallinnan vahvistumiselle. Täsmällisesti ja keskittyneesti tehdyt harjoitukset hengityksen avustamana luovat pohjan kehon tarkoituksenmukaiselle toiminnalle ja antavat onnistumisen elämyksiä myös muissa aktiviteeteissa.

YINJOOGA

Yinjoogassa vietetään kussakin asanassa useampi minuutti antautuen maan vetovoimalle. Tällöin asana kohdistuu lihasten lisäksi myös syvemmälle sidekudoksiin, mikä lisää tehokkaasti kehon liikkuvuutta. Asanaan pysähtyminen yhdistettynä rauhalliseen ja syvään hengitykseen aktivoi parasympaattista hermostoa. Tällöin sydämensyke hidastuu, verenpaine laskee ja mieli tyyntyy. Monet kokevat Yinjoogan vaikuttavan positiivisesti unen laatuun.

SYKSY 2023

Syyskaudella 2023 ohjaan omia säännöllisiä Pilates-tunteja Järvenpäässä ja Tuusulassa 17.8.2023 alkaen. Syksyn aikana on muutama Yinjooga-tunti, joiden ajankohta vahvistuu myöhemmin.

Näiden lisäksi ohjaan Järvenpään Padma joogastudiolla perjantai-iltaisin Pilatesta ja Yinjoogaa 18.8.2023 alkaen. Padman tunneista löytyy tarkemmat tiedot www.padma.fi.

TILAUSRYHMÄT

Tilauksesta ohjaan erilaisia kursseja ja pienryhmiä asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaan. Teemat, jotka itseäni erityisesti kiinnostavat ovat hengitys, liike ja läsnäolo. Näitä asioita voi tutkia ja ihmetellä niin Pilateksen kehonhallinnan, joogan virtaavuuden tai voimaharjoittelun näkökulmasta. Tai lähtökohtana voi olla luova ilmaisu ja liike.