Kuntouttava liikunta

Kuntouttavan liikunnan sisältö ja toteutus määräytyvät sen mukaan, mitkä ovat sinun tavoitteesi. Mutta pääperiaatteessa se sisältää jossain laajuudessa seuraavat asiat:

  • Alkuhaastattelun
  • Alkutestaukset ja -mittaukset
  • Tavoitteiden mukaiset henkilökohtaiset ohjeet
  • Yhteiset tapaamiset ja seurannan
  • Lopputestaukset ja -mittaukset

Parhaiten asiat selviävät ja muutos lähtee rullamaan, kun varaat ajan maksuttomaan alkuhaastatteluun. Siinä käymme läpi nykyisen tilanteesi ja suunnittelemme keinoja tavoitteidesi saavuttamiseksi.