Fysioterapia

Monissa ongelmatilanteissa kehollisten vaivojen lisäksi myös mieli oireilee. Jatkuva kipuilu, vähäinen yöuni tai liikkumisen hankaluudet alkavat "ottaa päähän" ja psyykkinen vointi heikkenee. Kehon ja mielen yhdistävä psykofyysinen fysioterapia tukee ihmisen toimintakykyä tasapuolisesti.

Fysioterapian tavoitteena on mm. kehontuntemuksen lisääntyminen, kivun lievittyminen, stressioireiden helpottuminen ja ennen kaikkea sopivien itsehoitokeinojen löytäminen pysyvien muutosten varmistamiseksi.

Menetelminä fysioterapiassa käytetään mm. liikettä, mindfulness-tyyppisiä läsnäoloharjoitteita, hengitys- ja rentoutumisharjoitteita sekä rentouttavaa hierontaa.